CLOSE

Make Your Booking Here
And Let us Reach You

* These fields are mandatory.We will use your data in accordance with our Privacy Policy.

Prefer to Call Us Directly?

CALL US
+960 6660777

Not quite ready to talk to someone?
Email us at reservations@safariisland.com.mv

กิจกรรมกีฬา

กีฬาและกิจกรรมสันทนาการสำหรับทุกคน แข่งกับเพื่อนของคุณในเกมส์ หรือเข้าร่วมการแข่งขันที่กำลังมีขึ้น (มีระยะเวลาจำกัด) และตั้งชื่อตัวเองว่าเป็นผู้ชนะรางวัลที่น่าตื่นเต้น

กิจกรรมที่มี

เทนนิส (เวลา 06:00 น. – 22:00 น.) – มีค่าใช้จ่าย
(ประเภทของสนามเทนนิส:คอร์ทพรม)
วอลเลย์บอลและฟุตบอลชายหาด

อุปกรณ์:
อุปกรณ์เทนนิส (ไม้และลูก) – มีค่าใช้จ่าย
วอลเล่ย์บอลและฟุตบอล (บอล)

กิจกรรมในร่ม:

ฟุตบอลโต๊ะ การ์แลนโด (Garlando)
แครอม (Carrom)
หมากรุก
ปิงปอง
ปาเป้า

เปิดศูนย์เกม 24 ชั่วโมง